Page 3 - Barkom 2019 Katalog
P. 3

TABLE OF CONTENT/ İÇİNDEKİLER


        ABOUT BARKOM/ BARKOM HAKKINDA ................................................................................................. 2-3


      I.  WIRELINE CORING SYSTEM/ WIRELINE KAROTİYER SİSTEMİ ................................................................ 6-52

      II. CONVENTIONAL CORING SYSTEM/ DÜZ TAKIM KAROTİYER SİSTEMİ .................................................... 54-56


      III. DRILL RODS AND CASINGS/ TİJLER VE MUHAFAZA BORULARI ............................................................ 58-66


      IV. DIAMOND AND TC PRODUCTS/ ELMAS VE VİDYE ÜRÜNLER ................................................................. 68-84

      V. DRILLING ACCESSORIES/ AKSESUARLAR ........................................................................................ 86-102


      VI. DRILLING MUD PRODUCTS/ SONDAJ ÇAMURU ÜRÜNLERİ ...............................................................104-112


      VII. GEOTECHNICAL EQUIPMENT / JEOTEKNİK EKİPMANLAR ................................................................114-119

      VIII. SURVEY AND DATA COLLECTIONS/ ÖLÇÜM VE VERİ TOPLAMA .........................................................122-128


      IX. SAFETY EQUIPMENT/ GÜVENLİK EKİPMANLARI .............................................................................130-133

      X. BULLDRILL DRILLING RIGS AND CARRIER/ BULLDRILL SONDAJ MAKİNELERİ VE TAŞIYICI ...............136-138


      XI. HANJIN DRILLING RIGS AND COMPRESSORS/ HANJIN SONDAJ MAKİNELERİ VE KOMPRESÖRLER ....140-143


      XII. ROCK DRILLING TOOLS/ KAYA DELGİ EKİPMANLARI .......................................................................146-149

      XIII. UNDERGROUND TUNNEL EQUIPMENT/ YERALTI TÜNEL EKİPMANLARI ............................................152-153                                           www.barkomas.com     1
   1   2   3   4   5   6   7   8