Kaçak, sondaj sıvısının (çamurunun) tamamının veya bir kısmının sürekli bir şekilde geçirgen formasyona, çatlağa veya boşluklara doğru akmasıyla oluşur. Kaçağı kontrol etmek için problemli alanlar kapatılmalı, böylece o bölgelerde ince ve sağlam bir filtre keki oluşturulmalıdır.

Elmaslı sondajlarda eğer kaçak su tablasının üzerinde ise kuyu susuz kalabilir bu da iç tüpün (gömleğin) kuyuya indirilmesinde problemlere yol açar. Kaçak kontrol maddeleri şu şekilde üçe ayrılır; fiberler, ince pullar ve granüller. Genelde fiber ve ince pullar düşük yoğunluklu çamurlarda daha etkili olup elmaslı sondaj ve su sondajlarında kullanılmaya daha elverişlidirler.

Su sondajlarında akiferlere doğru sondaj yapılırken kaçak kontrol maddelerinin akiferi tıkamamasına ve böylece kuyu geliştirme problemlerine sebep olmamasına dikkat edilmelidir. AMC çoğu kaçak problemlerini çözmek için birkaç farklı ürün sunmaktadırlar.