Filtrasyon veya su kaybı, sondaj esnasında sondaj çamuru içerisindeki suyun geçirgen formasyonlara doğru nüfuz etmesi olarak tanımlanmaktadır. Gözenekli geçirgen bir formasyona gelindiğinde çamur içerisindeki katı maddeler çamurun su kaybetmesinden dolayı filtre keki şeklinde kuyu cidarında birikecektir.

Çamur içerisindeki suyun kaybı filtre kekinin miktarı ve kalitesi ile doğru orantılıdır. İnce, sağlam ve kaliteli bir filtre keki formasyonun zarar görmesini azaltacak, tijlerin yağlanmasına yardım edecek ve basınç farkından kaynaklanan takım sıkışmalarını azaltacaktır.

Su kaybı kontrol maddeleri CMC ( Sodyum Karboksimetil Selüloz), linyit, bentonit killeri, değiştirilmiş polisakkaritler ve bazı doğal bitkisel zamkları içerir. AMC’nin su kaybını kontrol etmeye ve çamurun reolojik özelliklerini iyileştirmeye yarayan ürünlerinden bazıları aşağıda ki başlıklarda açıklanmıştır.