Kırıntıların matkabın alnından uzaklaştırılıp yüzeye taşınması sondaj sıvısının akışkanlık özelliklerine (viskozite) bağlıdır. Viskozite, bir sıvının akmaya karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanmıştır.

Sondörler bunu genelde “çamur yoğunluğu, kalınlığı, kıvamı” olarak ifade ederler. Polimerler sondaj sıvılarının viskozitesini artırmak için kullanılmalarının yanı sıra kuyu dengesini artırmak ve suya hassas olan kil ve şeyl’lerin su alıp şişmesini engelleyerek karot randımanını artırmada da kullanılırlar. Ayrıca bentonit killeri de viskoziteyi artırmak ve “jel mukavemeti” oluşturmak için kullanılabilir.

Jel mukavemeti çamur durduğunda oluşur ve gevşek kum ve çakıllı formasyonlarda avantaj sağlar. Bentonit killeri tatlı su ile karıştırıldıkları zaman şişerler. Viskozite ve jel mukavemetini artırmalarının yanı sıra kuyu cidarında oluşturdukları ince ve sağlam filtre keki ile sondaj tij ve muhafazalarının kuyu içinde hareket etmelerine yardımcı olurlar.