MUHAFAZA & W DİŞ PROFİLİNE GENEL BAKIŞ

Muhafaza boruları sondaj dizisinin önemli bir tamamlayıcısı olup ağırlıklı olarak aşağıdaki amaçlar için kullanılırlar.
• Örtü tabakalarını geçerken kuyu çökmelerini önlemek için.
• Sondaj dizisinin sıkışmasını önlemek için.
• Boşluklu ve geçirgen formasyonlarda sirkülasyon kaybını önlemek için.
• Tijlerde ki aşınmayı azaltmak için.

Bu amaçları sağlayabilmek için muhafaza boruları, soğuk çekme alaşımlı çelikten imal edilirler.Kuvvet transferi ve diğer muhafaza boruları ile uyumluluk için DCDMA standartı dişler tercih edilir.

• İstenildiği takdirde sıcak çekme muhafaza boruları da temin edilmektedir.