Şemsiye kemer sistemi ön tahkimat sistemi olup eş merkezli çelik boruların birlikte yerleştirilmesi ile sağlanır. Bir kaya kütlesinde herhangi bir kazı işlemi mevcut gerilimleri doğrudan etkiler. Bu yeni gerilimlerin etkisini küçültebilmek için, son tahkimat sistemi inşa edilinceye kadar, emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak üzere ön tahkimat sistemi geliştirilmiştir.

Ugulamalar
• Tünel ana giriş tahkimatı.
• Drenaj sistemi olarak da kullanılabilir.
• Jeolojik yetersizliklerin olduğu yerlerde çalışmayı mümkün kılar.
• Duraysız arazilerde tünel kazma.
• Zemin, kaya hatta kötü arazi şev’lerinde.
• Kentsel arazilerdeki inşaat uygulamaları ve şev dengelemelerinde.

Avantajlar
• Az atıl zaman.
• Uygulamalarda yaygın sondaj ekipmanlarının kullanılması.
• Sulu çalışma ile herhangi bir çevre kirliliğine neden olmaması.
• Basit sistemi ile kolay uygulama.
• Değişik ölçü ve boylarda mevcuttur.
• Mekanik süreç emniyetli kurulumu mümkün kılar.