Kauçuk ve mekanik olmak üzere iki tip Paker ürün yelpazesinde mevcuttur. Kauçuk Pakerler Tekli ve Çiftli Paker’ler olmak üzere ikiye ayrılır.

Bu Kauçuk Pakerler, Mekanik Pakerler’le birlikte çeşitli çaplarda üretilirler ve her iki tip Paker de çimento şerbeti enjeksiyonu ve basınçlı su test’i, hidrolik testler, derin temel, tünel, maden ve barajlarda su geçirimsizliği için yapılan jeoteknik uygulamalarda kullanılırlar.

Kauçuk Pakerler su ve hava ile şişirilirken, Mekanik Pakerler üstteki kolun çevrilmesi ile şişirilirler.