WL ve WT diş profilleri uzun yıllardan beri elmaslı sondaj tijlerinde kullanılmakta olup kalite ve dayanıklılık yönünden kendisini yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda ispat etmiştir. WL diş profili -Q diş profili ile uyumludur.

Wireline tij dişler tecrübeli operatörlerce CNC tezgâhlarda mevcut en iyi takımlar kullanılarak açılmakta, daha sonra indüksiyon sertleştirmesi uygulanarak servis ömürleri uzatılmaktadır. Son teknoloji imkânlarına sahip olunan şirket bünyesinde ki laboratuvarlarda sürekli testlere tabi tutulup sonuçlar gözlenmektedir. BARKOM GRUP bu işlemi uygulayan ender üreticilerdendir biridir.

W SERİ TİJLER
Düztakım Tijler ayrıca W Serisi olarak da bilinirler. Barkom tarafından üretilen AW, BW ve NW Düztakım Tijler ve manşonlar en iyi kalite alaşımlı çelikten imal edilir. Ayrıca manşonlar bu seride Tijlere kaynak yapılabilinir.

BUPSET TİJLER
Standart diş profilini açmak için belirli bir kalınlık gerektiğinden üretici firmalar sabit duvar kalınlıkta borular kullanırlar. BARKOM GRUP 1999 yılında bu limitin dışına çıkmak için içe şişirme (BUPSET*) sistemine başlamıştır. Patentli sistemi ile tiji her iki ucunda içe şişirerek duvar kalınlığını artırarak diş açılmakta ve daha geniş iç çaplı tijler elde edilmektedir.

AVANTAJLARI
• Tij ağırlığı % 30 a kadar azalır.
• Sondaj makinesinin delme kapasitesini % 30 a kadar artırır.
• Tij ile iç tüp arasındaki mesafeyi artırarak iç tüpün daha hızlı inip çıkmasını sağlar.
• Tij ağırlığı azaldığından taşıma ve kullanma kolaylaşır.

İçe şişirme sürtünme kaynağı yerine WJ diş profili tijlere de uygulanır. BARKOM GRUP boruların iki ucunu içe şişirerek ve daha sonra diş açarak tijler de uniformluk sağlar. Uygunluk sağlamak için DCDMA Standartları uygulanır.

GEOBOR S
GEOBOR S Tijler kompleks jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik araştırmalar için uygun en üst kalitede alaşımlı çelik kullanılarak Barkom tarafından üretilmektedir.

RC TİJLER
RC tij iç içe iki tüpten oluşur. Hava veya su iç ve dış tüp arasındaki boşluktan pompalanırken sondaj kırıntıları iç tüpten dışarıya alınır. Barkom, sürekli darbe kuvvetine dayanacak RC tijleri yüksek kaliteli alaşımlı çelik borulardan üretmektedir.